Nombre de persones

No està permès l’allotjament a un nombre de persones major a la capacitat màxima de la casa. Caldrà detallar exactament el nombre d’adults i nens que s’allotjaran a la casa durant els dies d’estada acordats, en el moment de formalitzar la reserva. Si el número de persones acordat en el document de reserva augmenta, el preu s’incrementarà proporcionalment.

Arribada

En el moment de l’arribada el client signarà un contracte de lloguer, lliurarà el DNI per registrar-lo, en compliment de la normativa, en el registre d’usuaris dels Mossos d’Esquadra, facilitarà les dades de la targeta de crèdit i farà efectiu l ’import que resta.

Subministraments

Els consums d’aigua, electricitat i calefacció estan inclosos en el preu total de l’estada, i per tant no és permesa la utilització d’aparells que alterin els consums previstos de subministraments. Per a conservar el medi ambient, us demanem un ús racional de l’aigua, la llum i la calefacció.

Paga i senyal

La reserva no serà efectiva fins que el client hagi efectuat el pagament d’un 50% del preu total de l’estada, mitjançant transferència bancària al Banc Sabadell, número de compte ES84 0081 0102 8600 0131 7535, targeta VISA o Mastercard

Horaris

Els horaris seran establerts mitjançant el precontracte d’allotjament. Si no hi ha altres reserves els horaris els acordarem amb vosaltres.

Pagament de l ’import de l’estada

En el moment de formalitzar l’entrada a la casa, el client abonarà en efectiu l’import total de la reserva menys la quantitat ja entregada en concepte de paga i senyal. També és possible fer transferència bancària 3 dies laborables abans de l’entrada a la casa, al Banc Sabadell, número de compte ES84 0081 0102 8600 0131 7535

Animals de companyia

No s’admeten animals.

Anul·lació de la reserva

Si un cop confirmada la reserva i feta la paga i senyal, el client decideix anul·lar-la, se li retornarà la paga i senyal:
- 100% de la paga i senyal en cas d’anul·lació de la reserva amb més de 15 dies d’anticipació a la data fixada per ocupar l’allotjament.
- No es retornarà cap percentatge de la paga i senyal en cas d’anul·lació de la reserva entre 15 i 0 dies d’anticipació a la data fixada per ocupar l’allotjament.

Equipament

La casa disposa de llençols, mantes, tovalloles i estora de bany. En cas que falti alguna de les peces de roba (llençols, mantes, tovalloles de bany, estores de bany) o dels electrodomèstics es cobrarà de les dades de la targeta de crèdit facilitada.

Neteja

Durant la vostra estada, la neteja correspon als clients. És obligació dels clients deixar la vivenda en les condicions de neteja, funcionament i ús en que fou entregada, en cas contrari es cobrarà de la targeta de crèdit facilitada.